Úvod Kontakt

Kontakt

Informácie, poradenstvo, reklamácie, spolupráca:


E-mail: obchod@nacomi.sk

Tel.:  +42 917 350 842

         +421 907 203 082  

 

Ing. Jozef Matej

Ladožská 2

040 12 Košice

 

IČO: 44365853

DIČ: 1043433600

Identifikačné číslo pre daň: SK1043433600

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty - príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu podľa §7a zákona

 

Som platcom DPH.

 

Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 

 

Bankové spojenie:

Tatra banka

Číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 1811 3284

 

Informácie, poradenstvo, reklamácie, spolupráca:

E-mail: obchod@nacomi.sk

Tel.: +421 917 350 842

       +421 907 203 082  


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547